Práce s nápovědou OKslužby - rodina
Úvod
Kdo a kdy může podat žádost
Společné prvky všech formulářů
Spuštění aplikace
Nemohu se přihlásit
Pro rodinu
Pro hodnotitele
Vyhodnocení projektů a námitek
Přiznané dotace
Správa dotačního řízení
Správa systému