Nápověda k aplikaci OKslužby - Rodina

Nápověda je vytvořená tak, že každý formulář aplikace obsahuje tlačítko , jehož prostřednictvím lze spustit nápovědu, která se primárně vztahuje k tématu daného formuláře. Nápověda se také dá spustit pomocí klávesy F1. Text nápovědy se zobrazuje v internetovém prohlížeči.

Vlastní ovládání nápovědy probíhá pomocí hypertextových odkazů (podtržený modře nebo fialově zbarvený text sloužící k přechodu na jinou stránku). Takovým typickým odkazem je v pravé horní části formuláře odkaz Home. Po jeho aktivaci (kliknutím levým tlačítkem myši) se zobrazí úvodní stránka nápovědy. Dalším důležitým odkazem je v levé horní části formuláře odkaz Zobrazit, který slouží k vyvolání navigačního panelu. Ovládání tohoto panelu se děje pomocí voleb, reprezentovaných ikonami, umístěnými na jeho horní hraně. Jejich prostřednictvím se přepíná mezi jednotlivými režimy navigačního panelu.

Režimy navigačního panelu:

  1. Obsah - zobrazí navigační panel ve stylu běžně známého obsahu, hierarchicky členěného na kapitoly a podkapitoly. Výběr kapitoly automaticky vyvolá zobrazení seznamu jejích podkapitol a volba požadované podkapitoly otevře stránku s příslušným obsahem.

  2. Index - nabízí seznam klíčových slov. Výběr některého z nich, vyvolá vygenerování seznamu témat, obsahujících zvolené slovo. Volba některého z témat otevře stránku s příslušným obsahem.

  3. Hledat - podobné režimu Index, avšak s tím rozdílem, že klíčové slovo není vybíráno z nabízeného seznamu, ale je přímo vloženo uživatelem. Poté je nutné dát povel k vyhledání témat, obsahujících zvolené slovo (stiskem tlačítka vpravo od textového pole pro vložení klíčového slova). Volba některého z vyhledaných témat otevře stránku s příslušným obsahem.

 

 

Nápověda pro aplikační programové vybavení OKslužby rodina, 21.12.2021 09:39:59 (build 29ea361).